Úpravy budovy našej školy

Úpravy budovy našej školy

Výzva

Tí, ktorí chcú pomôcť naším Pátračom, ozvite na na adresu: nasatrieda6@gmail.com alebo na t.č. školy 057/7752027
Ďakujeme

utorok 19. júna 2012

Zozbierané fotky

Na výzvu na našej stránke sa nám ozvali bývalí učitelia a žiaci a poslali nám tieto fotografie:

Veríme, že budú pribúdať aj ďalšie spomienky na historické okamihy na našej škole.

nedeľa 15. apríla 2012

Pátranie v kabinete dejepisu

V zabudnutých dokumentoch v kabinete dejepisu sme našli niekoľko fotografií z histórie školy:
Zachytenú výstavbu novej školy na Kudlovskej ulici:
diapozitívy zo slávnostného otvárania školy 1.9.1977
aj najstaršie fotografie z prvomájových osláv žiakov ZDŠ Kukorelliho :


utorok 10. apríla 2012

Pátranie vo Vihorlatskom múzeu

Navštívili sme aj Vihorlatské múzeum v Humennom, kde nás privítala zástupkyňa riaditeľa pani PhDr. Ivana Strakošová, ktorá nám vyhľadala najstaršiu fotografiu školy, ktorá bola predchodkyňou našej. Stála na Kukorelliho ulici a všetci ju prezývali " Drevárka".Z nej sa kolektív učiteľov a žiakov v roku 1977 presťahoval do novučičkej budovy na Kudlovskej. Ďalej hľadáme pamätnikov - učiteľov a žiakov, ktorí vtedy chodili na túto školu, aby nám porozprávali o škole v minulosti. 


 

Pátranie v archíve

Navštívili sme aj Štátny archív v Humennom, kde nám pani riaditeľka Mgr. Mária Novosádová porozprávala o starých dokumentoch, triednych výkazoch, ukázala nám staré mapy a vyhľadala správu o otvorení novej budovy školy na Kudlovskej ulici v Podvihorltských novinách zo 14. septembra 1977.

 

 
Pátranie v kronikách

V dostupných kronikách školy sme sa zoznamovali s históriou našej školy. Našli sme zaujímavosti o vzniku školy, o učiteľoch, o aktivitách žiakov aj o úspechoch našej školy v minulosti.


piatok 2. marca 2012

Zapojenie sa do projektu

Múzeum školsktva a pedagogiky vyhlásilo súťaž Zaostri na školu!, v ktorej žiaci pátrajú po starých fotografiách svojej školy a dokumentujú, ako sa v priebehu rokov zmenili. Spolu tak vytvoria e-mapu historických budov škôl. Pretože naša škola prechádza v súčasnosti rekonštrukciou tím Pátračov - žiakov našej školy bude získavať fotografie a údaje o jej vzniku a premenách.
Na tejto stránke sa dozviete viac o výsledkoch ich pátrania.